Thanh tra

 
 • Kết luận thanh tra Trung tâm HTSV&KN   

  Kết luận thanh tra Trung tâm HTSV&KN

  Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-ĐHQB ngày 16/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm HTSV&KN, từ ngày 29/5/2019 đến ngày 08/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành tranh tra tại Trung tâm HTSV&KN

  26/08/2019 10:44

 • Kết luận thanh tra Phòng QLKH&HTQT   

  Kết luận thanh tra Phòng QLKH&HTQT

  Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-ĐHQB ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 28/12/2018 (theo ngày làm việc hành chính), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT).

  21/05/2019 15:57

 • Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN   

  Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

  23/05/2018 14:53

 • Đề cương báo cáo   

  Đề cương báo cáo

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Đoàn thanh tra đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thực hiện một số nội dung sau đây:

  23/03/2018 17:49

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình