Thanh tra

 
 • Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN   

  Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

  23/05/2018 14:53

 • Đề cương báo cáo   

  Đề cương báo cáo

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Đoàn thanh tra đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thực hiện một số nội dung sau đây:

  23/03/2018 17:49

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình