Phòng chống tham nhũng

 
  • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017   

    Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

    Ngày 03/01/2017, Hiệu trưởng đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nhằm Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế góp phần từng bước đẩy lùi tham nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường...

    06/01/2017 09:31

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình