Pháp chế

 
 • Nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 9/2017   

  Nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 9/2017

  Thực hiện Công văn số 1549/HĐPH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

  07/09/2017 16:49

 • Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017   

  Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

  Thực hiện Công văn số 865/HĐPH ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

  06/06/2017 15:36

 • Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017   

  Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017

  Để duy trì mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”, Nhà trường hướng dẫn nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 gồm các nội dung:

  06/06/2017 15:35

 • Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo   

  Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là hai Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ trưởng Bộ GDĐT liên quan trực tiếp đến mỗi giảng viên. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích cho giảng viên, đề nghị các đơn vị tổ chức góp ý

  21/03/2017 15:19

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình