Giới thiệu

 
  • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn   

    Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

    Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thanh tra - Pháp chế được quy định tại Mục 5 Chương II Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Quảng Bình

    07/12/2016 21:43

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình