Cơ cấu - nhân sự

Tổ chức Phòng Thanh tra - Pháp chế

3/10/2021 10:33:02 AM

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN 4/5/2017 2:02:18 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình