Tiếp công dân

Thông báo Địa điểm tiếp công dân, đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Trường ĐHQB

9/27/2017 10:13:48 PM

Từ cuối năm 2014, Trường ĐHQB đã bố trí Địa điểm tiếp công dân và cử cán bộ thường trực tiếp công dân để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, đã ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trường quy định về trách nhiệm của người tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; những trường hợp được từ chối tiếp công dân và lịch tiếp công dân.

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ngày 14/7/2017, Hiệu trưởng Trường ĐHQB đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-ĐHQB Quy định về Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường. Theo đó, nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội, mà trước hết là của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên đối với hoạt động của Nhà trường, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh trong công tác quản lý, hoạt động giáo dục và đào tạo, Nhà trường đã thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Trường.

Nhà trường giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cũng là đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng và hộp thư điện tử; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và các tổ chức, cá nhân khác kịp thời, chính xác, đúng quy định.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN:

1. Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình (hoặc người được ủy quyền) trực tiếp tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân, định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày làm việc ngay sau đó. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình (hoặc người được ủy quyền) sẽ trực tiếp tiếp công dân đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân.

2. Viên chức thường trực tiếp công dân, tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

  Thời gian tiếp công dân:

  + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.

  + Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.

  • Địa điểm đăng ký tiếp công dân: Tầng 1, Nhà Hiệu bộ
  • Hòm thư góp ý: Đặt tại các giảng đường
  • Số điện thoại đường dây nóng: 0232 3818 730
  • Hộp thư điện tử: phongttpc@qbu.edu.vn

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình