Thanh tra

Kết luận thanh tra về công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (Đợt 3)

9/24/2020 9:19:03 AM
Thực hện Quyết định số 1210/QĐ-ĐHQB ngày 7/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (Đợt 3), từ ngày 12/9/2020 đến ngày 15/9/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra coi thi, chấm thi tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (Đợt 3) ngày 17/9/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, H
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình