Thanh tra

Kết luận thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1)

9/17/2020 5:48:29 PM
Thực hiện Quyết định số 931/QĐ-ĐHQB ngày 21/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1), từ ngày 25/7/2020 đến ngày 29/7/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra coi thi, chấm thi tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1) ngày 03/8/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Q
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình