Thanh tra

Kết luận thanh tra về việc coi thi, chấm thi môn Năng khiếu ngành GDMN, GDTC kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

9/17/2020 5:38:39 PM
Thực hiện Quyết định 1119/QĐ-ĐHQB ngày 24/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2020, từ ngày 27/8/2020 đến ngày 28/8/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thi môn Năng khiếu tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi môn Năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2020 ngày 31/8/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Hi
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình