Thanh tra

Kết luận thanh tra Trung tâm đào tạo thường xuyên

9/17/2020 5:16:54 PM
Thực hiện Quyết định số 426/QĐ-ĐHQB ngày 28/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Đào tạo thường xuyên, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Đào tạo thường xuyên tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/6/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 755/KL-ĐHQB ngày 29/6/2020 (có
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình