Thanh tra

Kết luận thanh tra về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019

9/17/2020 5:06:54 PM
Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-ĐHQB ngày 03/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019, từ ngày 10/02/2020 đến ngày 24/02/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Hội đồng tuyển sinh, thường trực Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/3/2020 của Trưởng đoàn Thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 311/KL-
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình