Thanh tra

Kết luận thanh tra Phòng Công tác sinh viên

9/17/2020 4:52:52 PM
Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-ĐHQB ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Phòng Công tác sinh viên, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 28/11/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công tác sinh viên. Xét Báo cáo kết quả thanh tra Phòng Công tác sinh viên ngày 18/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành kết luận thanh tra số 2346/KL/ĐHQB ngày 20/12/2019 (có file đính kèm)
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình