Thanh tra

Kết luận thanh tra công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh ĐH hệ liên thông, VB2 năm 2019 (đợt 2)

12/6/2019 3:55:16 PM

Thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-ĐHQB ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2019 (Đợt 2), từ ngày 05/10/2019 đến ngày 11/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2019 (Đợt 2) tại Trường Đại học Quảng Bình.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2019 (Đợt 2) ngày 16/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 1947/KL-ĐHQB ngày 29/10/2019 (có file đính kèm)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình