Thanh tra

Kết luận thanh tra Trung tâm HTSV&KN

8/26/2019 10:44:17 AM
Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-ĐHQB ngày 16/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm HTSV&KN, từ ngày 29/5/2019 đến ngày 08/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành tranh tra tại Trung tâm HTSV&KN
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình