Thanh tra

Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN

5/23/2018 2:53:53 PM
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình