Thanh tra

Đề cương báo cáo

3/23/2018 5:49:19 PM
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Đoàn thanh tra đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện công tác quản lý Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến thời điểm Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra (theo đề cương báo cáo gửi kèm), Báo cáo gửi cho Đoàn Thanh tra (qua Phòng Thanh tra – Pháp chế) chậm nhất 10h00 ngày 26 tháng 3 năm 2018.

- Số liệu thống kê báo cáo tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 20/3/2018 (có biểu mẫu 01, 02, 03 kèm theo).

Ghi chú: Tải file Đề cương báo cáo và Biểu mẫu đính kèm Công văn này tại Trang Web Phòng Thanh tra – Pháp chế, mục Thanh tra.

2. Đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ chuẩn bị hồ sơ thanh tra theo nội dung đề cương báo cáo; tập hợp toàn bộ văn bản, tài liệu có liên quan, sắp xếp theo từng nội dung và trình tự thời gian (theo lớp, khóa, năm ) của từng loại hồ sơ để làm việc với Đoàn thanh tra.

3. Chuẩn bị ý kiến liên quan đến nội dung thanh tra để phát biểu trong buổi công bố quyết định thanh tra.

Đề nghị Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ xây dựng báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định/.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình