Pháp chế

Góp ý DT Nghị định quy định chi tiết Luật SĐBS Luật GD đại học

3/22/2019 8:30:58 AM
Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai góp ý tại đơn vị mình Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đúng thời gian quy định

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học tại đơn vị mình. Tổng hợp ý kiến góp ý gửi Phòng Thanh tra - Pháp chế trước 10h00 ngày 28/3/2019 để tổng hợp ý kiến gửi Bộ GDĐT đúng thời hạn quy định.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình