Pháp chế

Công văn về tổng kết Đề án 1928

6/21/2021 10:10:48 AM
Số 1033/ĐHQB-TTr-PC ngày 18 tháng 6 năm 2021
Các Tin đã đăng

  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật" năm 2021 2/22/2021 9:03:58 AM

  Kế hoạch triển khai thực hiện Đế án : Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" tại Trường Đại học Quảng Bình 2/22/2021 9:01:34 AM

  Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 02/2021 2/22/2021 8:59:10 AM

  Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 2/22/2021 8:55:20 AM

  Công văn đề nghị các đơn vị cho ý kiến về kết quả rà soát văn bản 9/9/2019 5:13:52 PM

  Góp ý DT Nghị định quy định chi tiết Luật SĐBS Luật GD đại học 3/22/2019 8:30:58 AM

  Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi ) 1/14/2019 10:23:30 AM

  DANH MỤC TỔNG HỢP VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH (QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, NỘI QUY ) DO HIỆU TRƯỞNG BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC 8/28/2018 9:04:05 AM

  DANH MỤC TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH (QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, NỘI QUY ) DO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHQB BAN HÀNH (Cập nhật ngày 03/5/2018) 5/23/2018 3:02:23 PM

  Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017 11/9/2017 4:32:30 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình