Giới thiệu

Báo cáo thành tích đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

11/11/2021 1:52:29 PM
Số 1865/BC-ĐHQB ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Quảng Bình
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

  Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 12/7/2016 9:40:35 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình