Phòng chống tham nhũng

Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018

9/9/2019 5:10:57 PM

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình đã xây dựng và ban hành Báo cáo số 563/BC-ĐHQB ngày 04/4/2019 về đánh giá công tác PCTN năm 2018 (có file VB đính kèm)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình