Phòng chống tham nhũng

Báo cáo công tác PCTN 9 tháng năm 2019

12/6/2019 4:08:51 PM

Thực hiện Công văn số 666-CV/BNCTU ngày 09/9/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình về việc hướng dẫn chế độ báo cáo về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Nhà trường đã có Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019 (Có file đính kèm)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình