Giới thiệu

Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2019

12/6/2019 4:01:20 PM

Thực hiện Công văn số 56-CV/BNCTU ngày 26/11/2013 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Nhà trường đã có báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 (có file đính kèm).

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

  Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 12/7/2016 9:40:35 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình