Giới thiệu

Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế

12/7/2016 9:40:35 PM
Tên tiếng Việt: Phòng Thanh tra - Pháp chế. 
Tên tiếng Anh: Department of Inspection and Legislation.
Phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 3239/QĐ-ĐHQB ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.
Phòng Thanh tra - Pháp chế hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình
Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình