Pháp chế

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/21/2017 3:19:26 PM
Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là hai Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ trưởng Bộ GDĐT liên quan trực tiếp đến mỗi giảng viên. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích cho giảng viên, đề nghị các đơn vị tổ chức góp ý
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình