Giới thiệu

 
  • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn   

    Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

    Được quy định tại Mục 5, Chương II Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ngày 22/11/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHQB...

    07/12/2016 21:43

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình